"Woman continues" — Słownik kolokacji angielskich

Woman continues kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman continues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta kontynuuje
  1. woman rzeczownik + continue czasownik
    Luźna kolokacja

    The women, book and all, continue to do just fine on their own.

    Podobne kolokacje: