"Whitbread Book" — Słownik kolokacji angielskich

Whitbread Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Whitbread Książka
  1. Whitbread rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It won the 1977 Whitbread Book of the Year Award.

    Podobne kolokacje: