"Western intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnia interwencja
  1. western przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As they should be, at least when it comes to any sort of western intervention.

powered by  eTutor logo