"Western authority" — Słownik kolokacji angielskich

Western authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnia władza
  1. western przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Western authorities began taking action against Al Aksa last year.