"Way Down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Way Down" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
  1. bardzo przygnębiony, bardzo smutny

"Way Down" — Słownik kolokacji angielskich

Way Down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga Down
  1. way rzeczownik + down rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Long Way Down" was also part of the soundtrack for the 1996 film Twister.

    Podobne kolokacje: