"County Down" — Słownik kolokacji angielskich

County Down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Down hrabstwa
  1. county rzeczownik + down rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Hamilton was elected a member of parliament for County Down in 1613.