"South Down" — Słownik kolokacji angielskich

South Down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Południe Down
  1. south rzeczownik + down rzeczownik
    Silna kolokacja

    The town is situated on the northern slopes of the South Downs.