"Triumph Book" — Słownik kolokacji angielskich

Triumph Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tryumf Książka
  1. triumph rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book was published by Triumph Books.

    Podobne kolokacje: