"Time describes" — Słownik kolokacji angielskich

Time describes kolokacja
Popularniejsza odmiana: New Time describes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas opisuje
  1. time rzeczownik + describe czasownik
    Silna kolokacja

    The Times described it as "a true work of art."

    Podobne kolokacje: