"Tarzan book" — Słownik kolokacji angielskich

Tarzan book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tarzan książka
  1. Tarzan rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was the first artist to produce original Tarzan comic books.

    Podobne kolokacje: