"Suspicious eye" — Słownik kolokacji angielskich

Suspicious eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: suspicious eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Podejrzane oko
  1. suspicious przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had the eyes of a chicken, small and suspicious.

    Podobne kolokacje: