"suspicious eye" — Słownik kolokacji angielskich

suspicious eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejrzane oko
  1. suspicious przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    She had the eyes of a chicken, small and suspicious.

    Podobne kolokacje: