PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Stage adaptation" — Słownik kolokacji angielskich

Stage adaptation kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage adaptation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inscenizacja
  1. stage rzeczownik + adaptation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His stage adaptation runs 4 hours and 15 minutes, an hour longer than the film.