"Spanish accent" — Słownik kolokacji angielskich

Spanish accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hiszpański akcent
  1. Spanish przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But until very recently, television was a tough sell for a Spanish accent outside the sitcom.

    Podobne kolokacje: