"Smithsonian Book" — Słownik kolokacji angielskich

Smithsonian Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Smithsonian Książka
  1. Smithsonian rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also closed were Smithsonian Books, which specialized in a small number of mass-market books sold through direct mail, and a small video production division.

    Podobne kolokacje: