"Single Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Single Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: single woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta niezamężna
  1. single przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also saw only a single woman with a child, and one couple.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo