"single woman" — Słownik kolokacji angielskich

single woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta niezamężna
  1. single przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also saw only a single woman with a child, and one couple.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo