"Shadow whispers" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow whispers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szepty cienia
  1. shadow rzeczownik + whisper czasownik
    Luźna kolokacja

    "Or rather, up to you, my dear," the fake Shadow whispered.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo