"Shadow utters" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow utters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wypowiada
  1. shadow rzeczownik + utter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow uttered this order in a quiet tone, through the speaking tube to the driver.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo