"Shadow smiles" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow smiles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień uśmiecha się
  1. shadow rzeczownik + smile czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had an idea and smiled to himself, putting it into execution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo