"Shadow intones" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow intones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień recytuje monotonnie
  1. shadow rzeczownik + intone czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Martin Black is the victim of a conspiracy," the fake Shadow intoned.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo