"Shadow gestures" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow gestures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gesty cienia
  1. shadow rzeczownik + gesture czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow gestured for silence as they turned a curve in the tracks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo