"STUPID THING" — Słownik kolokacji angielskich

STUPID THING kolokacja
Popularniejsza odmiana: stupid thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): CHOLERSTWO
  1. stupid przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I tried to come back the next week, which was a stupid thing to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo