"stupid thing" — Słownik kolokacji angielskich

stupid thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cholerstwo
  1. stupid przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to come back the next week, which was a stupid thing to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo