BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"stupid people" — Słownik kolokacji angielskich

stupid people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głupi ludzie
  1. stupid przymiotnik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are not stupid people, no matter what you'd like to believe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo