BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"stupid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stupid przymiotnik

stupid + rzeczownik
Kolokacji: 101
stupid thing • stupid question • stupid man • stupid people • stupid idea • stupid mistake • stupid girl • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • I tried to come back the next week, which was a stupid thing to do.
  • How could she even have thought of doing such a stupid thing?
  • If one of them found the stupid things on his own, fine.
  • He'd done a lot of stupid things in his life.
  • "Why did they give themselves away by doing such a stupid thing?"
  • You did a stupid thing and your face is red.
  • Those that have were just doing the same stupid things.
  • It might even have been a stupid thing to do.
  • The stupid thing for me to do would have been to follow her.
  • It would look like too stupid a thing to do.
3. stupid man = głupi człowiek stupid man
5. stupid idea = głupi pomysł stupid idea
6. stupid mistake = głupi błąd stupid mistake
7. stupid girl = głupia dziewczyna stupid girl
9. stupid woman = głupia kobieta stupid woman
10. stupid game = głupia gra stupid game
11. stupid fool = głupi głupiec stupid fool
12. stupid way = głupia droga stupid way
13. stupid bitch = głupia suka (wulgarne określenie na kobietę) stupid bitch
14. stupid creature = głupia istota żywa stupid creature
czasownik + stupid
Kolokacji: 6
feel stupid • look stupid • sound stupid • act stupid • play stupid • ...
przysłówek + stupid
Kolokacji: 32
pretty stupid • incredibly stupid • most stupid • completely stupid • damned stupid • ...
stupid + przyimek
Kolokacji: 8
stupid of • stupid for • stupid in • stupid to • stupid about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.