"Religious authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: religious authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Religijna władza
  1. religious przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It would not matter whether the practice was needed according to religious authority.

powered by  eTutor logo