PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Public support" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Public support" po angielsku

rzeczownik
 1. wsparcie publiczne
  The use of propaganda to arouse public support for war is not new. (Użycie propagandy dla wzbudzania wsparcia publicznego dla wojny nie jest czymś nowym.)
  Without widespread public support the European Union will lack popular legitimacy for what it is doing. (Bez szerokiego wsparcia publicznego Unia Europejska nie będzie mieć legitymizacji społecznej dla swych działań.)
  There was always a huge public support for the government in this country. (W tym kraju rząd zawsze cieszył się znacznym poparciem społecznym.)

"Public support" — Słownik kolokacji angielskich

Public support kolokacja
Popularniejsza odmiana: public support
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poparcie społeczne
 1. public przymiotnik + support rzeczownik
  Luźna kolokacja

  His public support would have been great over the last year.