ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"Prehistoric time" — Słownik kolokacji angielskich

Prehistoric time kolokacja
Popularniejsza odmiana: prehistoric time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prehistoryczny czas
  1. prehistoric przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The most important building material, from early prehistoric times and well into the 20th century, was wood.

    Podobne kolokacje: