NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"prehistoric time" — Słownik kolokacji angielskich

prehistoric time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prehistoryczny czas
  1. prehistoric przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most important building material, from early prehistoric times and well into the 20th century, was wood.

    Podobne kolokacje: