"Precious Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Precious Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: precious thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cenna Rzecz
  1. precious przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He held her to him as if she was the most precious thing in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo