"Powerful Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Powerful Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: powerful woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Potężna Kobieta
  1. powerful przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The most powerful woman in the history of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo