"powerful woman" — Słownik kolokacji angielskich

powerful woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężna kobieta
  1. powerful przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most powerful woman in the history of the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo