"Potomac Book" — Słownik kolokacji angielskich

Potomac Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Potomac Książka
  1. Potomac rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Washington DC: Potomac Books, 2005.

    Podobne kolokacje: