"Philosophical Transaction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Filozoficzna Transakcja
  1. philosophical przymiotnik + transaction rzeczownik
    Silna kolokacja

    Two papers by him on platinum appeared in the Philosophical Transactions for 1754 and 1767.

powered by  eTutor logo