"Pan American Game" — Słownik kolokacji angielskich

Pan American Game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Panamerykańska Gra
  1. pan rzeczownik + game rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was 1 for 4 in the 1995 Pan American Games.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Pan American Game" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Pan American Game" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
Pan-American = panamerykański (związany z panamerykanizmem)