"Palestinian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Palestinian Authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Palestyńska władza
  1. Palestinian przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The government today cut off all contact with the Palestinian governing authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo