"Norwegian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza norweska
  1. Norwegian przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This caused the Norwegian authorities to build a conference room on their side of the border, which opened in 1956.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo