BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native vegetation" — Słownik kolokacji angielskich

Native vegetation kolokacja
Popularniejsza odmiana: native vegetation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Występująca naturalnie roślinność
  1. native przymiotnik + vegetation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This use has provided protection for much of the area's native vegetation.

powered by  eTutor logo