"Native artifact" — Słownik kolokacji angielskich

Native artifact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny przedmiot
  1. native przymiotnik + artifact rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Native American artifacts may not be removed from the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo