TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Native Affair" — Słownik kolokacji angielskich

Native Affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna Sprawa
  1. native przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Second it made "native affairs" a matter for the national government.