"Minor character" — Słownik kolokacji angielskich

Minor character kolokacja
Popularniejsza odmiana: minor character
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Drobny charakter
  1. minor przymiotnik + character rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She also went on to voice a minor character in the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo