"Mediaeval time" — Słownik kolokacji angielskich

Mediaeval time kolokacja
Popularniejsza odmiana: mediaeval time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Średniowieczny czas
  1. mediaeval przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were built from mediaeval times until the 17th century.

    Podobne kolokacje: