"mediaeval time" — Słownik kolokacji angielskich

mediaeval time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średniowieczny czas
  1. mediaeval przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were built from mediaeval times until the 17th century.

    Podobne kolokacje: