"Major initiative" — Słownik kolokacji angielskich

Major initiative kolokacja
Popularniejsza odmiana: major initiative
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna inicjatywa
  1. major przymiotnik + initiative rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the past few years several major initiatives have been started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo