"Major highway" — Słownik kolokacji angielskich

Major highway kolokacja
Popularniejsza odmiana: major highway
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna droga publiczna
  1. major przymiotnik + highway rzeczownik
    Luźna kolokacja

    State Route 168 is also a major highway in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo