"major highway" — Słownik kolokacji angielskich

major highway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna droga publiczna
  1. major przymiotnik + highway rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    State Route 168 is also a major highway in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo