"Major concern" — Słownik kolokacji angielskich

Major concern kolokacja
Popularniejsza odmiana: major concern
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poważna obawa
  1. major przymiotnik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But disease was not her major concern at the moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo