"Major cause" — Słownik kolokacji angielskich

Major cause kolokacja
Popularniejsza odmiana: major cause
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny powód
  1. major przymiotnik + cause rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's a major cause of death all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo