"Major airport" — Słownik kolokacji angielskich

Major airport kolokacja
Popularniejsza odmiana: major airport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważne lotnisko
  1. major przymiotnik + airport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But why not still go through one of those two major airports?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo